Partners

Partneri World Chess U-16 Olympiad 2016
 
Ministerstvo skolstva SR
Robert Fico
Mesto Poprad
Presovsky samospravny kraj

 

Milk Agro
Veolia Voda
Ferona
Chata Pieniny
Hotel Satel***
Ferimex
SL-Soft s.r.o.

 

Prestige real

Schedule

 • Arrival 21.07.2016
 • Opening Ceremony - 21.07.2016 - 20:00
 • Technical Meeting - 22.07.2016 - 10:00
 • Round 1 - 22.07.2016 - 14:00
 • Round 2 - 23.07.2016 - 10:00
 • Round 3 - 23.07.2016 - 16:30
 • Round 4 - 24.07.2016 - 14:00
 • Round 5 - 25.07.2016 - 14:00
 • Free Day - 26.07.2016
 • Round 6 - 27.07.2016 - 10:00
 • Round 7 - 27.07.2016 - 16:30
 • Round 8 - 28.07.2016 - 14:00
 • Round 9 - 29.07.2016 - 10:00
 • Closing ceremony - 29.07.2016 - 16:00
 • Departure - 30.07.2016